Χορηγοί και υποστηρικτές του Φ.Α.Σ. Νάουσα

Ο Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ αξιοποιεί το θεσμό της χορηγίας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως έναν πολύτιμο πυλώνα για την στήριξη της νέας ομάδας.

Για το σκοπό αυτό σχεδιάσαμε και εφαρμόζουμε το σύγχρονο και ολοκληρωμένο ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 2016-2017, το οποίο αφορά επιχειρήσεις και επαγγελματίες εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας.

Η ποδοσφαιρική ομάδα του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ διαθέτει πλούσια ποδοσφαιρική ιστορία και μακροχρόνια συνεχή παρουσία σε όλες τις εθνικές κατηγορίες της χώρας μας. Η επιστροφή της ομάδας μας στην Γ΄ Εθνική, συνδυάζεται με ένα δυναμικό πρόγραμμα προβολής και δημοσιότητας που προσφέρουμε στους χορηγούς και στους υποστηρικτές του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ.

 

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ