Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Α.Σ. Νάουσα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ

  Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο
1 Πρόεδρος Απόστολος Μπέκας
2 Αντιπρόεδρος Α Νικόλαος Μπέκας
3 Αντιπρόεδρος Β Ιωάννης Μπέκας
4 Γραμματέας Χρήστος Κερμανίδης
5 Ταμίας Δημήτριος Γιαβάλκας
6 Γενικός Αρχηγός Γεώργιος Μπέκας
7 Έφορος ποδοσφαιρικού τμήματος Πέιος Θωμάς
8 Έφορος υλικού & εγκαταστάσεων Γιώργος Νοΐδης
9 Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Ειρήνη Χρόνη
10 Έφορος Τμημάτων Υποδομών (παιδικές ομάδες) Στέφανος Θεοδοσιάδης
11 Μέλος Δημήτριος Ταχυδρομίδης

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ

  Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο
1 Προπονητής  Δημήτριος Χρυστοφορίδης
2 Προπονητής Τερματοφυλάκων Αντώνης Πολύζος
3 Προπονητής Φυσικής Κατάστασης Γιώργος Σγούρδας
4 Γιατρός Χρήστος Σαμαράς
5 Φροντιστής Λάκης Νικόλτζης
6 Γενικός Αρχηγός Γεώργιος Μπέκας