ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ 2017

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016

Καλαίσθητα, εύχρηστα και πρακτικά είναι τα ημερολόγια του Φ.Α.Σ. Νάουσα για το 2017. Η διάθεση των ημερολογίων γίνεται από μέλη της διοίκησης στη συμβολική τιμή των 10 €. Επίσης, η διάθεση των ημερολογίων γίνεται και από τα γραφεία του συλλόγου στο δημοτικό στάδιο Νάουσας (καθημερινά ώρες 16:00-18:30).